از آیفون ۷ باقی مانده است و بازار شایعات درباره‌ی این گوشی هوشمند لحظه به لحظه داغ‌تر می‌شود. اخیرا اطلاعاتی از سوی AT&T منتشر شده که به نظر می‌رسد بیانگر تاریخ عرضه‌ی این گوشی هوشمند است.
توضیحاتش است لیکن کوتاه
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type an
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type an
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type an
Showing 1 to 5 of 6 (1 Pages)